RED SONJA 2023 #03 CVR I 10 COPY INCV MIDDLETON BLOODY 3 [DYNAMITE]
RED SONJA 2023 #03 CVR I 10 COPY INCV MIDDLETON BLOODY  3  [DYNAMITE]RED SONJA 2023 #03 CVR I 10 COPY INCV MIDDLETON BLOODY 3 [DYNAMITE]
[DYNAMITE] SKU: 72513033135 03091
COMIC - Price: $3.99