POWER GIRL SPECIAL #1 (ONE SHOT) CVR F NAKAYAMA CARD STOCK VAR 1 [DC COMICS]
POWER GIRL SPECIAL #1 (ONE SHOT) CVR F NAKAYAMA CARD STOCK VAR  1  [DC COMICS]POWER GIRL SPECIAL #1 (ONE SHOT) CVR F NAKAYAMA CARD STOCK VAR 1 [DC COMICS]
[DC COMICS] SKU: 76194138043 00181
COMIC - Price: $6.99