DARK CRISIS THE DARK ARMY #1 (ONE SHOT) CVR C TAJ TENFOLD VAR 1 [DC COMICS]
DARK CRISIS THE DARK ARMY #1 (ONE SHOT) CVR C TAJ TENFOLD VAR  1  [DC COMICS]DARK CRISIS THE DARK ARMY #1 (ONE SHOT) CVR C TAJ TENFOLD VAR 1 [DC COMICS]
[DC COMICS] SKU: 76194137838 00141
COMIC - Price: $5.99