VAMPIRELLA 1992 ONE SHOT CVR C COSPLAY [DYNAMITE]
VAMPIRELLA 1992 ONE SHOT CVR C COSPLAY    [DYNAMITE]VAMPIRELLA 1992 ONE SHOT CVR C COSPLAY [DYNAMITE]
[DYNAMITE] SKU: 72513030725 01031
COMIC - Price: $4.99